O nás

Spolek "NAŠA DĚDINA" je nestátní nezisková organizace, která byla založena podle   "zákona 83/1990Sb. O sdružování občanů,v platném znění"  www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-86.html       

na podporu rozvoje kulturního a společenského dění v jihomoravské obci Štěpánovice (u Tišnova). Jejím cílem je obnovit spolkový život v obci, organizovat kulturní a společenské akce, chránit životní prostředí a přírodní krásy v našem regionu. Prostřednictvím těchto stránek chceme zlepšit komunikaci a informovanost našich členů a příznivců.

Členem spolku se může stát kdokoliv, kdo má zájem podílet se na kulturním a společenském životě u nás.

Řídíme se heslem: "Každý podle svých možností a schopností".

Těšíme se na Vás!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTĚPÁNOVICE u Tišnova

Obec Štěpánovice se nachází v Jihomoravském kraji  v údolí řeky Svratky 4 km severně od Tišnova v regionu Podhorácko.

První písemný záznam o Štěpánovicích pochází už z roku 1589.

Od roku 1905 ji protíná železniční trať č.251 (Brno -)Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou (- Havl. Brod ) a souběžně silnice č.387

Z historie železnice:

Železniční trať Žďár nad Sázavou – Tišnov (v  jízdním řádu pro cestující označená číslem 251) je jednokolejná regionální dráha o délce 59,8 km spojující města na Českomoravské vrchovině Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Tišnov. Byla součástí spojení Německý (dnes Havlíčkův) Brod – Tišnov – Brno, kde původní úseky H. Brod – Žďár n.S. a Tišnov – Brno již nejsou provozovány, nahradila je tzv. nová trať Brno – H.Brod (č.250). Kilometrování trati zůstalo původní s počátkem v  H. Brodu, nyní začíná ve stanici Žďár n.S. ( km 33,531) a končí Tišnovem (km 95,016)

Zastávka Štěpánovice se nachází v kilometru 91,47, v nadmořské výšce 260 m.n.m.

Výstavba byla zahájena 30. června 1903 ,úředně  zprovozněna 23.června 1905, jejím majitelem byla soukromá společnost Lokalbahn Deutschbrod – Tischnowitz, provozovatelem se staly rakouské státní dráhy kkStB, po roce 1918 Československé státní dráhy (ČSD). V roce 1925 byla dráha zestátněna, od té doby je doprava na trati nadále provozována ČSD, od roku 1993 Českými drahami.

 Nyní je provozovatelem státní organizace SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), dopravu zajišťují ČD a.s.

Část trati mezi Tišnovem a Nedvědicí je od roku 2005 součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje jako linka S31.

 

 

Vážení přátelé, máte-li zajímavé snímky Štěpánovic, ať už současné nebo i historické, rádi je zde zveřejníme.

V případě většího počtu lze vytvořit fotogalerii. Děkujeme předem!

Zatím vítejte v minigalerii.

Račte dále.

 

VÍTEJTE VE ŠTĚPÁNOVICÍCH!

Od Tišnova, potažmo Brna po tahu č.387 mezi prvními výběžky Vysočiny

 

Středem "starých" Štěpánovic na pravém břehu Svratky vede silnice č.387, zde poblíž obecního úřadu ( vpravo mimo snímek) a kapličky . Kdo odbočí mezi autobusovou zastávkou a kapličkou vpravo, přejede most na levý břeh Svratky a za železničním přejezdem dorazí do části řečené neoficálně "Za mostem".

 

Svratka, nebo Šwarcava, chcete-li. Na pravém břehu ( řeka teče směrem k nám) vidíme nejstaší stavení obce, po našem část "Chaloupky". Úplně vlevo je obecní úřad - dřívější škola.

Šwarcava, nebo-li Černá řeka

Na břehu

 

Jest na Moravě a v Čechách několik obcí tohoto názvu, však železnou dráhu mají jen ty naše Štěpánovice

 

Pohled od jihu ( od Tišnova ) na část Štěpánovic na levém břehu ( "Za mostem").

Stavět se zde začalo po první světové válce.

 

..stejná cesta, ale pohled opačným směrem od prvních domů u žel. přejezdu

A vedle cesty mohutná lípa. Když se řeklo, "...po škole u lípy!", byli jsme tam.

Není ovšem jediná, ve Štěpánovicích je více samostatně i ve skupině stojích lip.

Křížek je z roku 1905, je jedním ze tří v obci.

 

Pohled směrem k východu z kopce Babylonu. Štěpánovice se schovávají dole od kopcem, v dáli je Lomnička a a ještě dál Železné, menší kopec vpravo v popředí Dřínová (s lomem ze zadní strany) se krčí pod horou Květnicí. Vlevo jest hřeben Jahodná, počátek Českomoravské vrchoviny.

A ještě jednou vlevo Jahodná, vpravo Dřínová a za ní Květnice, v zeleni středem snímku z leva do prava teče Svratka

Za mostem v zimě. Čtyří domy v levé časti patří k nejmladším ve Štěpánovicích

Pohlednice s motivy Štěpánovic

- můžete je zakoupit na OÚ, v Občerstvení Na Mlýně nebo kontaktujte nás.